Politiebureau Assen

Omschrijving

Aan de oostzijde van de A28, ter hoogte van afrit Assen, is de nieuwe behuizing voor de Regiopolitie Drenthe gerealiseerd. In dit complex werden verschillende onderdelen van de politie in Drenthe samengevoegd op één locatie. Het plan omvat onder meer ca.12.000 m² kantoor, een meldkamer, bedrijfskantine, cellencomplex, laboratorium, recherche, congres- en vergaderruimten en een stallingsgarage.

Hoogbouw

Het gebouw valt op te delen in een hoog- en een laagbouwgedeelte. De hoogbouw is ca. 60 meter hoog. Hierin werden 15 verdiepingen gerealiseerd waarvan de bovenste laag wordt gebruikt om de techniek te herbergen. Het constructieprincipe van de hoogbouw is een zogenaamde gevelbuisconstructie. De dragende wanden van de vier gevels dienen daarbij als een koker die de windbelastingen naar de fundering afvoert. De vloeren in dit gebouwdeel bestaan voor het grootste deel uit kanaalplaten. De kanaalplaten werden op de dragende buitenwanden opgelegd en in het hart van het gebouw op de kernwanden. Daar waar geen kernwanden voorhanden zijn, werden kolommen toegepast met liggers die gelijk liggen met de vloeren (geïntegreerde liggers). Hiermee wordt een volledig vlakke onderzijde van de vloer gerealiseerd. Alle leidingwerk kan obstakelvrij onder de vloer worden aangelegd. Bij deze bouwmethode wordt vrijwel alleen gebruik gemaakt van geprefabriceerde betonnen onderdelen, waardoor de bouwsnelheid hoog kan zijn.

Laagbouw

Het laagbouwgedeelte telt twee verdiepingen. Ook hier werd gebruik gemaakt van dragende buitenwanden. De vloeren werden hier echter uitgevoerd als breedplaatvloer. Deze keuze is met name gemaakt omdat de bouwsnelheid bij dit gedeelte wat lager mocht liggen en vanwege de onregelmatige bouwvorm. In dit gebouwdeel werd ook het cellencomplex gehuisvest, dat zijn eigen ontwerptechnische randvoorwaarden stelde.

Bron Tekst: ABT│Wassenaar