Sluis II in Huis ter Heide

Inleiding SCHUTSLUIS aangelegd in 1878 ter verbetering van de in 1823 gegraven Kolonievaart naar Veenhuizen. Ter aansluiting van de vaart op de Norgerstraat werd iets ten zuiden van de oude loop een nieuw tracé uitgezet. De plannen werden ontwikkeld door de Hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat J. Strootman. Behalve de sluis werd ook een inmiddels verdwenen draaibrug ontworpen. De giet- en smeedijzeren bewegingswerken zijn vervaardigd door de ijzergieterij G.J. Wispelwey & Co. uit Zwolle. De schutsluis, die bekend staat als de Koloniesluis, is thans in gebruik als stuw. Het betonnen element dat daartoe in de kolk is aangebracht valt buiten de bescherming. Omschrijving Sober en functioneel uitgevoerde schutsluis met ovale kolk. De sluiswanden en de aanhechting met de wal zijn opgetrokken uit basaltblokken en, evenals de sluishoofden, afgezet met natuurstenen dekplaten. De bakstenen sluishoofden met schotbalksponningen bieden plaats aan de giet-en smeedijzeren bewegingswerken en de plaatijzeren sluisdeuren. Op de sluisdeuren staan bewegingswerken voor de schuiven. Aan weerskanten van de sluis zijn remmingswerken aangebracht. Waardering Schutsluis van architectuurhistorisch, typologisch, waterstaatkundig en stedebouwkundig belang alsook van belang voor de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen; in hoofdvorm gaaf, qua type voor de provincie Drenthe uniek en landschappelijk waardevol. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)