Faunaflat

Menig Assenaar zal zich fietsend over de Witterstraat wel eens hebben afgevraagd wat is toch dat torentje daar midden in het veld, dat dachten wij dus ook, en wat blijkt dit is een primeur voor Nederland, namelijk een Fauna flat, de Fauna flat is gebouwd in 2010, en in onderstaand stuk van Vroege Vogels wordt uitgelegd wat het doel van de Fauna flat is.

De gemeente Assen zegt de primeur te hebben: de allereerste faunaflat van Nederland. Wethouder Langius opende deze week de op het terrein van een voormalige gasfabriek gebouwde toren met nestkasten en invliegopeningen. Een door een heuse architect ontworpen ‘woontoren’ waarin vogels, vleermuizen, bijen, amfibieën en muurplanten (jawel, ook flora) welkom zijn. Of al die soorten ook daadwerkelijk hun intrek zullen nemen, is nog de vraag.

De Faunaflat is ontworpen door REIDAR architectuur in opdracht van de gemeente Assen. Het gaat hier om een experiment. Bedoeling is om de natuur een handje te helpen maar of de verwachtte dieren ook daadwerkelijk hun intrek nemen in de flat, is nog de vraag. Dat zal door monitoring duidelijk moeten worden.

Iedere zijde van de flat heeft een eigen verhaal en functie. Aan de noord- en oostzijde komen ingemetselde nestkasten voor vogels. Vogels zoals de ringmus, gier- en huiszwaluw, spreeuw, koolmees, zwarte roodstaart en witte kwikstaart kunnen zich in de nestkasten in de spouwmuur vestigen. Iedere soort heeft een andere invliegopening. Aan de noordzijde is, in de metselrijke voegen ook ruimte voor muurplanten en aan de zuidzijde zitten gaatjes voor metselbijen. Via de ingangen aan de westkant kunnen vleermuizen via een spouwmuur naar binnen en er de zomer doorbrengen en in de winter overwinteren. In de koele en zeer vochtige betonnen kern kunnen amfibieën en vleermuizen overwinteren. Het dak heeft een vegetatie van sedum.

Als het experiment aanslaat en diverse dieren en planten de flat gaan bewonen, bestaat de mogelijkheid om op meerdere plaatsen in Assen een faunaflat te bouwen.

bron : Vara Vroege Vogels – Blik op Nieuws