Het baarhuisje

Het BAARHUIS in de noordwesthoek van de begraafplaats, is een 1 bouwlaag hoog gebouw op rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in rood/bruine baksteen en wordt gedekt door een met Bouletpan belegd schilddak. De voorgevel is symmetrisch met een ingangsrisaliet onder zadeldak.
In het risaliet bevindt zich een getoogde entree met dubbele deur met bovenin gietijzeren roosters en voorzien van smeedijzeren hangwerk.
De geveltop wordt aangezet door kraagstukken van zandsteen. De deklijst van de top is voorzien van een geprofileerde ezelsrug van grijze steen. De top wordt bekroond door een smeedijzeren decoratie. Op de zolderverdieping bevinden zich twee gekoppelde rondboogvensters met een invulling van gietijzeren roosters. Aan weerszijden van het risaliet staat een venster met natuurstenen onderdorpel onder een eveneens uit natuursteen vervaardigde segmentboog met kraalprofiel. In de achtergevel staan drie kleinere vensters met een invulling van roosters gelijk die in de voorgevel, binnen een omlijsting met kraalprofiel en segmentboog. In de rechter zijgevel staat een venster als de vensters in de achtergevel en een smalle, staande rechthoekige gevelopening. De gevelsworden beëindigd door geprofileerde kraagranden van grijze baksteen, die een eveneens geprofileerde gootlijst dragen.