The Independent Order of Odd Fellows

The Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF) is een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. De Orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey. In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellowverenigingen die wij loges noemen. Dit woord komt van het Engelse ‘lodge’, dat oorspronkelijk tent of onderkomen betekende. In Nederland en België hebben wij ongeveer 4.000 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen. De leden noemen elkaar broederen en zusteren.

Wereldwijde harmonie

Wereldwijd zijn er honderdduizenden Odd Fellows die in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar verschillen. De loges vormen een wereldwijde vereniging van mensen die willen bijdragen aan grotere harmonie onder de mensen, aan verdraagzaamheid en compassie. Het logo van de Odd Fellows bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die symbool staan voor Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het zijn de idealen die we in ons dagelijks leven willen nastreven.

Binnen het wereldwijde gedachtegoed van de Odd Fellows voelen mensen met zeer verschillende achtergronden zich thuis. De Orde is niet afhankelijk van of gebonden aan een bepaalde kerk, geestelijke stroming of politieke partij.