Drostenlaan

De Drostenlaan, ook wel Drostenlaantje genoemd in de volksmond, is het mooiste laantje van Assen.

Onderstaande uit het ontstaan van Assen.

Hij stond later voor den Etstoel teregt beschuldigd van het zich toeeigenen van ’s lands materialen, maar werd vrij gepleit door Mr. P. Hofstede De kanonnen zijn door de Franschen meegenomen De Kloosterstraat bestond en was door eene houten brug met den Singel vereenigd. De Drostenlaan was aanwezig, maar vroeger niet met eene brug aan den Singel verbonden, ’t geen eerst in 1809 of om dien tijd gebeurde. Voor het hotel van den Commissaris op het pleintje ten oosten van de sociëteit stonden 2 sierlijke kanonnen, die de Franschen hebben meegenomen, maar die nog in Holland moeten aanwezig zijn, zooals de heer Victor De Stuers mij eens heeft gezegd. De sociëteit en de stalling vormden de schathuizen invoege gebruikelijk bij den bouw van eene ouder Ridderhofstad. Waar nu het post- en telegraafkantoor is was eene landschapsschuur.

www.inenomassen.nl