Voormalig Provinciehuis Drenthe

Het voorm. provinciehuis (Brink 1-3) [17] is een fors gebouw in rijke neogotische vormen, opgetrokken in 1882-’86 naar ontwerp van rijksbouwmeester J. van Lokhorst in samenwerking met J.P. Havelaar. Het kwam tot stand ter plaatse van de al als Gouvernementsgebouw fungerende westvleugel van het voormalige kloostercomplex ‘Mariënkamp’. Boven de ingang bevinden zich het wapen van Drenthe en het jaartal 1885. In de geveltop van het ingangsrisaliet wordt het rijkswapen geflankeerd door de portretten van koning Willem III en koningin Emma. Geveldelen met versierde boogvullingen en spekbanden flankeren het ingangsrisaliet. Het meest linkse geveldeel heeft een over twee bouwlagen doorlopende erker, bij de verdieping versierd met vijf hoogreliëfs, die de visserij, het bouwbedrijf, het boerenbedrijf, de schone kunsten en de turfwinning voorstellen. Het beeldhouwwerk is waarschijnlijk afkomstig van het atelier van P.J.H. Cuypers en F. Stoltzenberg.

Het rijk gedecoreerde interieur bevat onder meer kleurrijke beschilderingen in de vestibule en de gangen. De sleutelstukken in de bovenvestibule hebben gebeeldhouwde kopjes, waaronder mogelijk de portretten van J.P. Havelaar, aannemer T. Boonstra en opzichter Van Otterloo. Opvallend zijn ook de schilderingen op de oostwand van de voorm. Statenzaal, ontworpen door G. Sturm en uitgevoerd door de gebroeders Florack. Ze stellen belangrijke episodes uit de Drentse geschiedenis voor.

Na het gereedkomen in 1973 van het nieuwe provinciehuis (Westerbrink 1) naar plannen van de architectengroep Duintjer, Istha, Krayer en Van Willigen, heeft men het oude provinciehuis ingericht als Drents Museum en doet thans dienst als ingang voor grote groepen welke het Drents Museum bezoeken.

bron : www.dbnl.org