“Jan Huigen in de ton” De Tonnenmaker

De Tonnenmaker

Een kuiper is een beroep wat uitgeoefend werd in een kuiperij. Die naam komt van de kuip, dat ook wel bekend staat als houten ton of vat. Dit beroep is zo goed als verdwenen, omdat de meeste tonnen nu van ijzer gemaakt worden.
Bij een kuip denk je meteen aan wijn en bier, maar ook bv melk en boter zaten in een kuip.
Daarnaast werden kuipen ook gebruikt in de scheepvaart, voor het vervoer van oa water en oliëen etc, maar ook voor de gevangen vis, die in lagen werd vervoerd met een heleboel zout tegen de verrotting.
Vandaar dat vroeger bij de meeste scheepswerven ook altijd één of meerdere kuiperijen aanwezig waren.
Je vindt de naam Kuiper of Kuiperij in allerlei variaties nog terug in de Achternamen, zoals Abraham Cuyper etc.
Een bekend kinderleidje is Jan Huigen in de ton”
Jan Huigen in de ton met een hoepeltje erom, Jan Huigen, Jan Huigen en de ton die viel in duigen,