t’ Wapen van Drenthe

Het Wapen van Drenthe” 1781-1782 gebouwd als logement voor Jan Hendrik Stoker verbouwd in 1885 bekroning met wapen uit 1905 van J. Smallenbroekan Hendrik Stoker verbouwd in 1885 bekroning met wapen uit 1905 van J. Smallenbroek; Het op de hoek van de Vaart en de Collardslaan gesitueerde hotel heeft sindsdien een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan. In 1905 werd het voorste deel van het hotel, dat toen twee bouwlagen en een een mezzanino onder schilddak bezat, verhoogd en van de huidige bekroning voorzien. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemer J.A.M. de Vries, naar een ontwerp van de architect J. Smallenbroek. De opdrachtgever was de toenmalige uitbater van het etablissement J. Nanninga. Het vier traveeën brede balkon aan de linker zijgevel verdween in de loop van de twintigste eeuw en ook de gevel op de begane grond verloor zijn oorspronkelijke gevelindeling toen de huidige, brede vensterpartijen de smalle vensters en de porte brisées vervingen. Was in het begin van de eeuw een bakkerswinkel met bovenwoning en een bakkerij. In 1917 werd de bakkerij een slagerij.In 1973 werd het pand een opvangtehuis, eerst voor daklozen, daarna voor asielzoekers.

Bron tekst : Asser Historische Vereniging