Huisje aan de sluis

Voormalige sluiswachterswoning. Dankzij het graven van het Noord Willemskanaal in 1861 kwam Assen aan een doorgaande scheepvaartroute te liggen tussen Groningen en het westen van het land. In de loop van vorige eeuw verloren de Vaart en het Kanaal steeds meer van hun functie. Trein, trammetje en bus namen de rol over van de snik en de stoomboot. In het kanaal is de voormalige Sluis 1 nagebootst. De sluiswachterswoning is nog origineel.

Bron: AHV