Belastingdienst

Het in 1913/1914 in Overgangsarchitectuur gebouwde overheidsgebouw met aangebouwde conciërgewoning is het grootste nog bestaande vroeg twintigste eeuwse bouwvolume in Assen Oud-Zuid. In het ontwerp zijn Jugendstil kenmerken en invloeden van Berlagiaans Rationalisme terug te vinden. In het gebouw, dat ontworpen werd door een van de Rijksbouwmeesters, is lange tijd de belastingdienst en het kadaster gehuisvest geweest. Een gevelsteen boven de entree met het opschrift “Rijkskantoren” herinnert aan deze periode. In 1957 heeft het gebouw een vrij grote interne verbouwing ondergaan en in 180 is het opnieuw verbouwd, voordat het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) er haar intrek in nam. Stichting Woningbeheer Assen (SWA) heeft het pand omstreeks 1996 laten verbouwen tot appartementen. Hiertoe zijn in vrijwel alle dakschilden niet originele dakramen aangebracht en drie dakkapellen aan de achterzijde. Verder is het exterieur in vrijwel ongewijzigde staat bewaard gebleven. Het pand is rondom zichtbaar vanaf de openbare weg en staat teruggerooid op een ruim en sober ingericht erf op de hoek van de Wilhelminastraat en de Prinses Beatrixstraat in een gebied dat in het bestemmingsplan is aangeduid als waardevol gebied.

bron : in Drenthe.nl