Joodse begraafplaats

De Joodse begraafplaats ligt aan de Oude Haarweg in het natuurgebied “Het Twijfelveld” net buiten het Asserbos.

Lange tijd mochten joden zich niet vrij in de Nederlandse plaatsen vestigen. In Assen was ‘de jode Meier’ in 1742 een van de eersten. Na deze Meijer vestigden zich meerdere joden in de Drentse hoofdstad. Zij benaderden de gemeente Assen met het verzoek om grond voor een eigen begraafplaats. In 1778 kreeg Petrus Hofstede van het Landschapsbestuur de opdracht hiervoor een stuk grond aan te wijzen. Zij kregen daarvoor de beschikking over een stuk grond in het Twijfelveld. De begraafplaats is de oudst bestaande begraafplaats in Assen. Hij is in de loop van de jaren uitgebreid en heeft nu een grootte van 0,5 hectare.

Er staan zowel Nederlandse als Hebreeuwse teksten op de grafstenen. De oudst bewaard gebleven grafsteen is van Golda, dochter van Jehoeda (1793). De begraafplaats is omgeven door een hek en niet vrij toegankelijk.

bron : wikipedia