Waakzaamheid

In de tuin voor het voormalige districsgebouw van de Rijkspolitie aan de Beilerstraat in Assen staat een beeldengroep van zeven ganzen. Beeldhouwer Rinus Meijer heeft het gestalte gegeven. Het symboliseert de waakzaamheid van de politie. Vroeger hadden veel boeren die wat afgelegen woonden een koppel ganzen rondom de boerderij lopen. Het zijn de beste ‘waakhonden’ die er zijn. Bij het minste gerucht zetten ze een keel op van jewelste. Niemand zag kans om onopgemerkt de boerderij te naderen. In de klassieke oudheid deden ganzen ook al van zich spreken. De waakzaamheid van de ganzen redde Rome toen de Galliërs in de vierde eeuw het Kapitool, op een van de zeven heuvels , probeerden te bestormen. De zeven ganzen zijn uit één stuk steen gehouwen, waardoor er een compleet geheel is ontstaan. Ze staan met de ruggen naar elkaar toe en kijken alle kanten op om de omgeving in de gaten te houden.

Bron: “Drenthe in beelden”- Ebelina Bruins (Van Gorcum, Assen 2000)