Het Texel bankje

De ‘Texel-bank’ herinnert de inwoners van Assen aan de Texelaars die van november 1944 tot en met april 1945 door de Assenaren gastvrij ontvangen werden.

Het eiland Texel was in de Tweede Wereldoorlog bezet door Duitse legertroepen, waarin vele Georgiërs hadden dienstgenomen. Eind 1944 vreesde de bezetter een aanval van de geallieerden op het eiland. Om te voorkomen dat de mannelijke bevolking zich bij hen zou aansluiten, werden (via aanplakbiljetten) alle mannen in de leeftijd van 17 tot en met 35 jaar opgeroepen. Te voet gingen bijna 700 mannen via Witmarsum en Donkerbroek naar Assen. Daar moesten zij zich melden bij de burgemeester. Na een kort verblijf in enkele schoolgebouwen kregen de Texelaars onderdak in de inrichting Port Natal of bij particulieren.

Een aantal van de Texelaars werd ondergebracht in Vries, de zogenaamde ‘Organisation Todt’, die zich bezighield met de tewerkstelling van deze mensen. De dwangarbeid die zij moesten verrichten, bestond voornamelijk uit het graven van verdedigingswerken. In het Balloërveld en in het Asserbos moesten ze de loopgraven en tankgrachten graven. Na enkele maanden mochten de eerste dwangarbeiders weer naar huis. De laatsten zijn gebleven tot aan de bevrijding van deze omgeving in april 1945.

Oprichting
De herdenkingsbank is een geschenk van de Texelse bevolking. 

Onthulling
Het monument is onthuld op 22 april 1950 door een afgevaardigde van de gemeente Assen.