Oude Haarweg

IJkbasis van 400m aan Oude Haarweg voor parcoursmeting.

Het meten gebeurt per fiets uitgerust met een zogenaamde Jones-counter, een nauwkeurig metertje op de naaf van het voorwiel. Elke omwenteling van het voorwiel zorgt voor een ‘tik’. Voorafgaand en na afloop van de meting moet deze teller altijd gekalibreerd worden. Hiervoor is een ijkbasis nodig van 400 meter in de buurt van het parcours. Dit is een door een gecertificeerde landmeetkundige uitgezette gemarkeerde exacte afstand. Voorafgaand aan de parcoursmeting wordt de ijkbasis door de parcoursmeter gefietst ter bepaling van de beginconstante. Na afloop van de meting nogmaals ter bepaling van de daggemiddelde. Het ijken is nodig omdat bijvoorbeeld de bandenspanning en wisseling van buitentemperatuur zorgen voor verschil in lengte van een omwenteling van het voorwiel.

Bron tekst : AAC ’61