Het ontvangershuis

Ontvangershuis. Deftig huis met stoep van thans 18e eeuws voorkomen, waarin resten van een der kloostergebouwen. Thans Provinciaal Museum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)