100 jaar KNMV

Door Breedtesport naar Topsport dankzij vrijwilligers, dit beeld werd ter ere van het 100 jarig bestaan van de KNMV geschonken aan het TT Circuit ter ere van haar Vrijwilligers

1904 – 2004