TT Beeld

Dit monument symboliseert de jarenlange
verbondenheid van het TT-circuit met de samenleving.
Waarbij mens en machine tot één zijn versmolten.

Ontwerp: Ilona Lénárd en Kas Oosterhuis, Rotterdam
Productie: Aluminium Gieterij Oldenzaal, Oldenzaal
Realisatie: Stichting TT-Monument Assen