De oude Pastorie

Het in een eclectische stijl gebouwde WOONHUIS dateert volgens een gevelsteen in de portiek, waarop ook de naam J.W. Smidt staat vermeld, van 1870. Het vrijstaande huis is bekend als ‘De Oude Pastorie’ en heeft mogelijk ook dienst gedaan als pastorie van de enkele decennia oudere Jozefkerk. Het pand is een van de huizen in een gebied dat in Assen bekend stond als de “paleizenbuurt” . De bescherming van het huis geldt voor de negentiende eeuwse hoofdvorm. Omschrijving. Het vanuit een rechthoekige plattegrond (hoofdvorm) opgetrokken huis heeft een verdieping onder met geglazuurde Friese pannen gedekt, afgeknot schilddak met schoorsteenschachten op drie van de vier nokhoeken en een grote, in 1915 opgemetselde dakkapel (arkeneel) in het voorste dakschild. Het huis heeft gepleisterde gevels met schijnvoegen. De gevels zijn voorzien van een grijze plint met ronde, gietijzeren ontluchtingsroosters, hoeklisenen met casementen, een een travee breed middenrisaliet, met persiennes behangen zesruits schuifvensters met doorgetrokken rechte onderdorpels en afgeronde bovenhoeken binnen een profiellijst met kuif en een gevelbeeindiging in de vorm van geprofileerde gietijzeren dakgoten. De vijf-assige voorgevel is symmetrisch met in het risaliet een ingangspartij met een portiek dat wordt afgesloten door een met kuif bekroonde, vlakke, liggende ellipsboog. De paneel-vleugeldeur staat onder een bewerkt kalf en een bovenlicht met gietijzeren levensboom. Aan weerszijden van de entree is een gevellantaarn met gietijzeren arm aan de muur bevestigd. Het in het midden van het dakschild geplaatste arkeneel heeft een plat dak en een dubbel venster onder segmentboog. De linker zijgevel met kelderraam in koekoek is op de begane grond voorzien van twee vensters met kuif op de profiellijst als in de voorgevel. Het venster op de verdieping is wel voorzien van persiennes, maar mist de omlijsting. In de achtergevel staan verdiepingsvensters die gelijk zijn aan het venster op de verdieping in de linker zijgevel. Op het dak van een in 1937 toegevoegde aanbouw met plat dak komt een porte brisée uit. De rechter zijgevel is blind en is eveneens voorzien van ronde ventilatieopeningen in de plint. Waardering Het karakteristieke huis is van architectuurhistorische waarde als vrij gaaf voorbeeld van representatieve, in eclectische stijl gebouwde woonhuisarchitectuur. Het is een beeldbepalend pand dat staat in een deel van het beschermde stadsgezicht, waarin veel waardevolle laat negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse huizen zijn geconcentreerd. Derhalve is tevens de ensemblewaarde groot.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)