Het veteranenhuis

“De Compound” levert maatschappelijke opvang voor oorlogs-/ uitzendveteranen die behoefte hebben aan (meer) ondersteuning in het dagelijks functioneren, sociale contacten en veiligheid. Dit doet zij op een centrale locatie in Assen. Vanuit deze veilige en rustige locatie kan de veteraan aansluiten op de aangeboden veteranenzorg door externe hulpverleners/ behandelaars zoals GGZ Drenthe en De Basis. Tevens voorziet de locatie in het contact maken met noodzakelijke hulpverlening indien de veteraan dit nog niet ontvangt maar wel wenst.
Daarnaast heeft “De Compound” ook de functie van inloophuis waar veteranen, al dan niet bij “De Compound” in de zorg, terecht kunnen voor een kop koffie, begrip en contact met elkaar maar ook met hulpverleners. Dit gaat na overleg met een van de begeleiders voor een afspraak om de belasting voor de inwonende veteranen te minimaliseren.
Dit doen we ook om saamhorigheid te kunnen vormen maar ook veteranen meer te betrekken bij de maatschappij en elkaar.

Visie:
Oorlogs- en uitzendveteranen hebben een hoop meegemaakt in hun leven. Ingezet door de politiek namens de Nederlandse maatschappij hebben zij onder veelal zware en moeilijke omstandigheden hun steentje bijgedragen aan internationale vrede en veiligheid. Helaas is niet elke veteraan ongeschonden terug gekomen van deze zware klus. Hetzij lichamelijk hetzij geestelijk kan de inzet een grote impact hebben op de militair en hem of haar belemmeren in het dagelijks functioneren. Ook kan dit het terugkeren in de burgermaatschappij ernstig bemoeilijken. Vaak is ook de omgeving zoals gezin, familie, vrienden, buren e.d. ook deelgenoot van de vaak interne worstelingen die geschonden veteranen met zichzelf voeren. Angst, afkeer, schuldgevoelens, woede….. allemaal emoties en gevoelens die het leven van een veteraan (en zijn/ haar omgeving) erg onaangenaam en lastig kunnen maken.
Een groot aantal veteranen die problemen hebben overgehouden aan hun inzet hebben gelukkig de noodzakelijke hulp. Deze hulp helpt hen om te gaan met de innerlijke strijd en rust te vinden. Desondanks kan het noodzaak zijn dat zij uit hun omgeving weg gaan en een nieuwe veiligere plek voor hunzelf vinden. Op de locatie van “De Compound” kan hierin voorzien worden. Met 5 collega veteranen ( en 1 kamer voor bed-bad-brood) wordt een pand gedeeld waarin het dagelijks leven plaats vindt. Hier wordt begeleiding geboden in de Algemene Dagelijks Levensverrichtingen (ADL), resocialisatie, re-integratie en eventueel dagbesteding. Dit binnen een huiselijke sfeer van respect en samenhorigheid.

Bron tekst : de compound