Rammenask

Het pand Brink 41 te Assen, tot midden jaren zeventig het onderkomen van jeugdsociëteit (koffiebar) Rammenask.

Beatrix in Rammenask

Plotseling stond op een middag in augustus 1973 prinses Beatrix op de stoep van Rammenask, het open jongerencentrum aan de Brink. Als beschermvrouwe van het Nationaal Jeugdfonds verleende Beatrix haar medewerking aan een promotiefilm voor het fonds en bezocht daartoe verschillende jeugdcentra in het land. Dat de TROS die middag in Assen zou komen filmen was bekend, maar dat de prinses hierbij aanwezig zou zijn, was een volslagen verrassing. In 1970 had de gemeenteraad besloten de voormalige openbare leeszaal aan de Brink voor 25.000 guldens te verbouwen om er een open jongerencentrum in te vestigen. De jongeren werden bij het opknappen van het gebouw betrokken. Het centrum kreeg de naam Rammenask.

Het was er gezellig, de muziek beviel haar en je ontmoette er leeftijdgenoten. Een lang leven was Rammenask niet beschoren. In het najaar van 1972 moest het centrum de deuren sluiten. Uit protest hiertegen werd in januari 1973 de raadszaal bezet met als resultaat dat Rammenask in juli 1973 weer openging. Wegens instortingsgevaar moest het pand in 1974 worden ontruimd en werd kort daarna definitief gesloten. Die middag in augustus sprak de prinses in Rammenask een uur met de jongeren. Tussen een partijtje dammen door informeerde ze uitvoerig naar het wel en wee van het jeugdwerk in Assen

bron tekst : ahvassen