De Gouverneur

Het huis

In 1800 werd het op dit perceel staande woonhuis met koetshuis bewoond door mr. Petrus Hofstede, de latere gouverneur van Drenthe. Het huis was in 1832 in gebruik bij de eerste in Drenthe gevestigde chirurg dr. Amshoff.
Het huidige aanzien van het huis is het resultaat van een omstreeks 1875 uitgevoerde verbouwing in een eclectische stijl.

Het pand behoort tot de vele grotendeels negentiende en vroeg twintigste eeuwse woonhuizen voor de gegoede burger aan de Vaart, die getuigen van de toenemende welstand van vele Assenaren als gevolg van de explosieve groei van Assen in die periode.

Het karakteristieke huis heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gave negentiende eeuwse voorgevel en als voorbeeld van representatieve woonhuisarchitectuur voor de gegoede burgerij.
Het beeldbepalende pand maakt deel uit van de waardevolle, grotendeels negentiende een vroeg twintigste eeuwse bebouwing aan de Vaart en heeft derhalve grote ensemblewaarde. Het huis maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht Assen.

De Gouverneur: Petrus Hofstede

Petrus Hofstede (1755-1839) vestigde zich als advocaat te Assen en een groot deel van zijn bestuurlijke carrière (1814 tot 1831) was hij gouverneur van Drenthe. In die functie werd hij getypeerd als een autoritair bestuurder, die echter wel Assen tot culturele bloei wist te brengen. Bekend waren de door hem gegeven luisterrijke feesten en diners. Bij de Drentse bevolking was hij echter niet erg geliefd.

Petrus Hofstede trouwde op 5 maart 1782 met Susanna Christina Kymmell. Zij hadden tien kinderen. In 1809 zorgt Petrus Hofstede ervoor dat Lodewijk Napoleon Assen bezoekt. In 1807 was Lodewijk Napoleon, de broer van de grote Napoleon, koning van ons land geworden. Hij had het goed voor met Assen en verleende Assen stadsrechten, hoewel het daarvoor eigenlijk veel te weinig inwoners telde.

Verder schonk hij de gemeente het Asser Bos. Dit oude bos was na 1760 aanzienlijk uitgebreid door Wolter Hendrik Hofstede (vader van Petrus Hofstede), landschapsklerk en secretaris bij het gewestelijk bestuur. Hij liet paden aanleggen die allemaal uitkwamen op één punt in het bos. Vandaar dat het bos ook wel het Sterrebos werd genoemd. Om het geheel nog meer te verfraaien, werden er ook enkele waterpartijen aangelegd, waarvan één zelfs met een tempeltje.

Met de gift van dit bos waren ’s konings gulle gaven geenszins gedaan. Aan de Zuidersingel tekende hij een kweekschool voor maar liefst duizend kwekelingen en aan de Vaart wilde hij een jachtslot voor de koning plaatsen, op de plek waar later de kazerne zou worden gebouwd. Omdat kort daarna Napoleon zijn broer als koning afzette en Nederland inlijfde bij Frankrijk, is van deze grote plannen helaas niets terecht gekomen. Hofstede en zijn vrouw werden begraven op de Noorderbegraafplaats in Assen.

Bron tekst : Gouverneur Assen