Erica school

Het SCHOOLGEBOUW met acht klaslokalen, een gymnastieklokaal en een brandspuithuisje staat bekend als de Ericaschool. Het schoolgebouw staat beeldbepalend op een terrein dat door vier straten wordt omsloten. Aan drie zijden is de oorspronkelijke gemetselde ERFAFSCHEIDING nog aanwezig. De school is in 1927-1928 gebouwd naar een ontwerp van de Directeur Gemeentewerken van de gemeente Assen, D. Jansen van Galen. De Openbare Lagere School no. 6 is gebouwd in opdracht van de gemeente Assen en heeft de voor de bouwtijd karakteristieke kenmerken van de Interbellumarchitectuur, waarbij het accent op de kap ligt. Een belangrijk deel van het interieur van het niet meer voor het onderwijs in gebruik zijnde schoolgebouw is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Omschrijving

Het vanuit een samengestelde plattegrond opgetrokken SCHOOLGEBOUW staat met een bouwlaag onder een samengesteld zadeldak met uitkragende dakranden. De dakdelen zijn gedekt met een verbeterde Hollandse pan. Midden op het centrale dakdeel staat een dakruiter met een zich verjongende basis en een op acht ronde kolommen staand helmdak met zinken bekleding. De gevels zijn boven een met rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone gele baksteen en bevatten voornamelijk rechtgesloten, onder rollagen staande gevelopeningen, waarvan de bovenlichten van de vensters zijn voorzien van een roedenverdeling. De geveltoppen van de puntgevels zijn afgedekt met een uitkragende rollaag. Een aantal puntgevels is tevens verlevendigd met een sterk met de gevels contrasterende, wit geschilderde decoratie. De op het noorden gerichte achtergevel heeft drie dwarsvleugels (risalieten). De centrale dwarsvleugel staat onder een schilddak en wordt bekroond door een zich verjongende schoorsteen met decoratief metselwerk.
De vleugel heeft een hoger opgaande , onder een zadeldakvormige steekkap staande ingangstravee met onder meer een deuropening met een gewijzigde invulling en een geveldecoratie in de geveltop. In de hoeken met de hoofdgevel bevinden zich kwartronde uitbouwtjes. De linker dwarsvleugel bevat een groot venster in de kopgevel. De rechter vleugel is samengesteld uit twee delen van verschillende hoogte en breedte. In de kopgevel hiervan is een rondboogvormige gevelopening opgenomen. De decoratie in de punt van de gevel is te vergelijken met die van de centrale vleugel. De op de Pelikaanstraat en het westen gerichte gevel bestaat uit een risaliserende puntgevel (links) met een groot venster en rechts daarvan een gevelpartij met twee stel openslaande deuren en een reeks vlak onder de dakrand liggende vensters met roedenverdeling en octogonale spaarvelden in de brede houten penanten. Tegen de op het zuiden gerichte kopgevel van deze zijvleugel staat eveneens een lager en smaller volume met om de hoek gaande liggende vensters onder de dakrand en een geveldecoratie in de top. De op het schoolplein gerichte oostzijde van deze vleugel is voorzien van een drietal openslaande deuren en hoog in de gevel geplaatste vensters met roedenverdeling.
Centraal in de op de Rodeweg en het zuiden gerichte gevel van het brede hoofdvolume staat een hoger opgaande ingangstravee onder een zadeldakvormige steekkap. De travee bevat een rondboogvormige portiek met archivolten rond de opening en een dubbele rondboogdeur met smeedijzeren raamdecoraties voor de deurlichten. De decoratie in de geveltop is te vergelijken met de decoraties in de overige geveltoppen.
Boven de entree staat de dakruiter, die het midden van het gebouw accentueert. In de gevelpartijen links en rechts van de entree zijn twee brede vensters opgenomen. De rechts uit de voorgevel stekende risaliet maakt deel uit van de oostelijke dwarsvleugel.
De kopgevel hiervan bevat op de begane grond een groot venster en op de zolderverdieping een kleiner venster met tweedelig raam.
De op de Tuinstraat gerichte zijde van de school bestaat uit een risaliserende middenpartij met puntgevel onder een zadeldak. Deze symmetrische gevelpartij bevat een groot venster met roedenverdeling in de bovenramen, pal onder de dakrand liggende, om de hoeken gaande vensters en een in de geveltop staand venster. De gevelpartij links van de middenrisaliet is blind opgemetseld. De gevelpartij rechts van de middenrisaliet bevat een groot venster als dat in de risaliet.
In het INTERIEUR van het schoolgebouw zijn in het ingangsportaal en in de gang onder meer nog de tegellambriseringen met handgeschilderde tegeltableaus en de vloerbetegeling met decoratieve patronen bewaard gebleven.
Het gebouw staat op een kavel dat nog aan drie zijden is voorzien van de oorspronkelijke, gemetselde ERFAFSCHEIDING.

Waardering

Het schoolgebouw met erfafscheiding is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

CULTUURHISTORISCHE WAARDE

  • het schoolgebouw met erfafscheiding vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van regionale onderwijsvoorzieningen uit eind jaren twintig van de vorige eeuw in Drenthe

ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE

  • vanwege de waarde van het schoolgebouw met erfafscheiding uit 1927-1928 naar een ontwerp van de Directeur Gemeentewerken van de gemeente Assen, D. Jansen van Galen als bijzondere uitdrukking van een onderwijsvoorziening Interbellumarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur

STEDENBOUWKUNDIGE/ENSEMBLE WAARDE

  • vanwege de betekenis van het schoolgebouw met erfafscheiding als beeldbepalend onderdeel van de bebouwing in dit deel van Assen voortkomend uit de beeldbepalende situering aan een kruispunt en op een blok omgeven door vier straten

GAAFHEID

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en onderdelen van het interieur van het schoolgebouw met erfafscheiding;
  • vanwege de vanwege de waarde van het schoolgebouw met erfafscheiding in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

ZELDZAAMHEID

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het schoolgebouw met erfafscheiding in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken

Bron Tekst: Provinciale Monumentenlijst Drenthe
Foto’s: J.L.

^
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: