Bijenpark Bos en Golf

Het gebrek aan voedsel voor de wilde bij is te veranderen met een ander, meer bij-vriendelijk groenbeheer. Ook het omzetten van  braakliggende terreinen in bloemweides is goed voor de bij. Particulieren kunnen de bij een zetje in de goede richting geven door een bij-vriendelijke tuin te maken, geen gif te gebruiken en extra nestgelegenheid te maken door het bouwen van een bijenhotel.