De oude eendenvijver

In 1936 gegraven ter verfraaiing van het bos. Van de vrijgekomen grond werd het talud aangelegd. De vijver werd gebruikt : in de zomer werd er in gezwommen en in de winter kon men na sneeuwval sleeën van het talud en natuurlijk schaatsen. Ook werden er zendingsfeesten gehouden, waarbij met plaatsnam op de verhoging. Op het eilandje midden in de vijver stond da een spreekgestoelte waar men via een bruggetje kon bereiken.