Christelijk Militair Tehuis – Vaart ZZ 97

Vaart ZZ 97
Tehuis voor militairen negentiende eeuwse gebouw diende in het begin van de twintigste eeuw als Christelijk tehuis voor militairen en is waarschijnlijk ook als zodanig gebouwd in opdracht van het Bestuur van het Christelijke Tehuis voor Militairen van de Nederlandsche Militaire Bond Pro Rege. In het begin van de vorige eeuw was alleen het linker gedeelte van het gebouw voorzien van een verdieping, het rechter gedeelte had een zadeldak.

Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege

Centrale Bond van Christelijke Militaire Tehuizen. Bond ter verspreiding der Christelijke beginselen in de Krijgsmacht van het Koninkrijk.

De Nederlandse Militaire Bond stelt als doel : alle militairen van land-, zee- en luchtmacht in contact te brengen met onze Koning, Jezus Christus. Vandaar : Pro Rege : Voor de Koning ! Daartoe worden de christen militairen bijeengebracht in een werkverband : de militaire afdeling van Pro Rege.

Deze afdeling werkt actief in de troep in nauwe samenwerking met de veldprediker of vlootpredikant en wordt gesteund door de burgerafdelingen van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege.

De militaire afdeling verspreidt lectuur ; houdt in de kazernes bijbellezingen, wekt op tot kerkbezoek, en tracht de anderen mee te nemen naar de militaire tehuizen. Kortom : de militaire afdeling wil een kern van christen jongeren zijn, die hun belijdenis willen beleven.

De Nederlandse Militaire Bond Pro Rege exploiteert in Nederland ruim 40 militaire tehuizen. Al deze tehuizen ondergaan een verjongingskuur. Onnodig te zeggen dat voor dit werk kapitalen nodig zijn. Maar, dat werk móét geschieden. Wij doen derhalve een beroep op u, dit werk, dat dus verbreiding van het Evangelie beoogt, van harte te steunen. Er zijn nu enorme kansen voor Gods Woord.

De jongeren vragen om houvast in hun leven. Dit is de ervaring van allen, die reeds in dit werk bezig zijn. Die houvast kan alleen Jezus Christus bieden. Steunt en helpt ons! Meldt u als lid of donateur van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege.

Bronnen : http://www.ahvassen.nl/monumenten/gemeentelijke-monumenten.html en www.digibron.nl