De fluisteraar

In verband met de openstelling van de Vaart in Assen en het bevaarbaar maken van het Kanaal door Assen en de ontwikkeling van het Havengebied is de Rondvaartboot de ‘’Fluisteraar’’ in het leven geroepen.