A local swim in het kanaal

Deelnemers zwommen gisteren tijdens dit fantastische zwemevenement door het kanaal in Assen. Naast het zwemmen zetten deelnemers zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de ziekte ALS (afgekort van: Amyotrofisch Lateraal Sclerose). Het ingezamelde geld is hard nodig voor onderzoek naar de oorzaak en mogelijke behandeling van ALS. Daarnaast wordt er gezocht naar de kwaliteit van zorg en leven van deze patiënten.