Pakhuis van Benes

Het waarschijnlijk omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwde PAKHUIS is een van de laatste herinneringen aan de levendige handelsactiviteiten en de havenfunctie van dit deel van de Vaart. Het als ‘Pakhuis van Benes’ bekende pand heeft het karakteristieke voorkomen van een pakhuis en wijkt derhalve sterk af van de overige bebouwing aan de Vaart, die voornamelijk bestaat uit negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse woonhuizen voor de gegoede burgerij en middenstand. Het pakhuis is in 1918 en 1923 verbouwd in opdracht van de Cooperatieve Landbouwbond en Handelsvereeniging ‘Ons Belang’, maar hierbij is de gevelindeling vrijwel intact gebleven. Omschrijving. Het vanuit een rechthoekige plattegrond, in handvormsteen opgetrokken pakhuis heeft een souterrain en drie bouwlagen onder met Hollandse pannen gedekt zadel-/schilddak. Alle gevels zijn voorzien van staafankers. De voorgevel is op de begane grond voorzien van een brede deur en een groot venster, beide rechtgesloten onder strek. De drie dubbele laaddeuren onder strekken in het midden van de gevel zijn eveneens rechtgesloten. Deze gevelopeningen zijn tegenwoordig ingevuld met ramen. Aan weerszijden hiervan staan boven elkaar drie zesruits rondboogvensters. De puntgevel is voorzien van vlechtingen, een houten deklijst met een kleine houten tuit als bekroning en een overhuifde hijsbalk. In de rechter zijgevel bevinden zich drie reeksen van vijf rechtgesloten vensters met kruisraam onder rollaag voor het souterrain en de twee hierboven liggende bouwlagen. Twee grotere vensters met smalle penant op de eerste verdieping zijn getoogd. De achtergevel is voorzien van een rond venster in de geveltop, enkele rondboogvensters en een rechtgesloten deur. De linker zijgevel is vergelijkbaar met de rechter, alleen bevinden de grotere, getoogde vensters zich hier op de tweede verdieping. Waardering Als een van de laatste herinneringen aan de vroegere over- en opslagfunctie van het voormalige havengebied is het karakteristieke pakhuis van waarde voor de sociaal-economische geschiedenis van Assen. Omdat het beeldbepalende pand integraal deel uitmaakt van de oude bebouwing aan de Vaart heeft het ook ensemblewaarde. Het pakhuis maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht Assen.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)