Van DLG naar Univé

Univé is het resultaat van een groot aantal fusies. Het huidige bedrijf bestaat sinds 1991. In dat jaar zijn de voormalige coöperaties DLG te Assen, NOVO te Zwolle en Ziekenfonds Noord-Holland te Alkmaar gefuseerd. De regionale Univé-kantoren hebben een veel langere geschiedenis. Het oudste is opgericht in 1794 in Winsum (Onderlinge Waarborgmaatschappij Univé Noord Groningen B.A).

Vanaf 1996 is Univé met een eigen website aanwezig op internet. In 1997 werd de eerste online verzekering afgesloten, een bromfietspolis.

In mei 2007 is Univé gefuseerd met VGZ, IZA Zorgverzekeraar en Trias tot Uvit. De naam Uvit staat voor Univé, VGZ, IZA, Trias. Per 31 december 2011 is UVIT opgesplitst in een zorgbedrijf onder de naam Coöperatie VGZ U.A. en een schadebedrijf onder de naam Coöperatie Univé U.A.

Bron tekst : Wikipedia