Politie honden aan de Lonerstraat

Politiehonden opleiden is allang geen zaak meer van uitsluitend de politie. Veel particulieren leiden tegenwoordig hun honden op volgens het programma van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging, kortweg KNPV,  en behalen daarbij een certificaat Politiehond 1 of 2.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan allerlei appèl-oefeningen zoals het volgen van de baas, het springen over hindernissen, het weigeren van aangeboden voedsel en het zoeken van kleine voorwerpjes, natuurlijk worden ook aanvals- en bewakingsoefeningen geleerd zoals het bewaken van een voorwerp, het op transport zetten van een persoon en het tot staan brengen van een vluchtend persoon.

Politie Honden Vereniging “Assen e.o.” te Assen is een officieel door de KNPV afdeling Drenthe erkende vereniging voor het opleiden van Politiehonden. De trainingen vinden plaats op de zaterdagmorgen en op de woensdagavond op ons trainingsterrein aan de Lonerstraat te Assen.