Het Pelinck huis

Markt 7
Woonhuis Pelinckhuis (voormalig zusterhuis)  (1840)
Assenaren spreken nog steeds van het zusterhuis, maar begin negentiende eeuw woonde hier de welgestelde familie Pelinck. Het huidige bankgebouw dankt zijn naam aan de witte zusters die er vanaf 1936 woonden. Het klokkentorentje met kruis op het pand herinnert nog aan de religieuze geschiedenis. Bij het huis hoorde een Engelse tuin die doorliep tot het pand van Mulder aan de andere kant van de Weiersstraat. De muur en de fraaie beuk ernaast herinneren nog aan die tuin. Door de aanleg van de verkeersweg in 1959 (de doorbraak) bleef er van de tuin weinig over. De weg was nodig om het doorgaand verkeer naar Groningen door de stad te leiden (via de Gedempte Singel.

Bron tekst: AHV