de Kroezehof

In 1916 kwam Meester Kroeze als onderwijzer naar Assen. Hij was gefascineerd door de natuur. Door samen met zijn leerlingen op ontdekkingstochten te gaan in het Asserbos wist hij op een enthousiaste manier zijn kennis van planten en vogels over te brengen op de jeugd. De kinderen konden zo zelf beleven hoe het planten- en dierenrijk in elkaar zat. Daarnaast hield hij ook veel lezingen voor diverse organisaties.
Aan Meester Kroeze heeft Assen te danken dat de Gouverneurstuin behouden bleef en niet omgetoverd werd tot een parkeerplaats. Hij verzamelde begin jaren zestig 2800 handtekeningen en kreeg uiteindelijk gelijk bij de Raad van State.

In 1982 werd aan de Wethouderbergerweg in Assen een boerderijtje in gebruik genomen waar verschillende natuurorganisaties onderdak vonden. Vanzelfsprekend kreeg dit de naam Kroezehof, naar de man die zoveel gedaan heeft aan het promoten en behouden van natuurkennis. Tal van activiteiten werden hier georganiseerd, waaronder de natuurspelweken. Het staat buiten kijf dat Meester Kroeze voor- en na de tweede wereldoorlog veel betekend heeft voor de natuureducatie in Assen en omstreken.

In de tuin van het Duurzaamheidscentrum staat een bankje ter nagedachtenis aan Meester Kroeze. Met dit bankje willen we Meester Kroeze bedanken voor alles wat hij heeft gedaan op het gebied van natuureducatie in Assen.

Bron tekst : Duurzaamheidscentrum