Gedempte Singel 2

Het pand aan de Gedempte Singel 2  is een monumentale, laat-19e-eeuwse winkel annex woonhuis.
Het pand werd eind 19e eeuw gebouwd, in neorenaissancistische stijl, als winkel met bovenwoning. Het staat op de hoek van de Gedempte Singel en Nieuwe Huizen.
Het hoekpand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn rijk versierd met op de begane grond geprofileerde plinten, korfboogvensters met geprofileerde bogen, staande op pilasters met renaissancistische decoratiemotieven.
De entree is geplaatst op de hoek onder een rechthoekige houten erker op de verdieping, die steunt op consoles. De gevelpartijen aan beide kanten van de erker zijn voorzien van identieke rondboogvensters en gecanneleerde pilasters. Op de erker staat een houten torentje met rondboogvensters onder een gedekt helmdak, bekroond door een achthoekige lantaarn met uivormige bol met steile spits.
Het pand heeft een afgeknot schilddak, gedekt met bouletpannen. Aan de Gedempte Singel is de kap verrijkt met een afgeknot tentdak met profiellijst en rond raampje in de linkertravee. De buitenste travee van de gevel aan de Nieuwe Huizen heeft een extra verdieping onder plat dak met entablement met kroonlijst, die wordt ondersteund door consoles.
Het pand is in 1994 als rijksmonument opgenomen in het Monumentenregister vanwege de “architectuurhistorische waarde als een mooi en gaaf voorbeeld van laatnegentiende-eeuwse winkel- /woonhuisarchitectuur in een typische laatnegentiende-eeuwse bouwstijl. Het zorgvuldig vormgegeven, beeldbepalende pand heeft vanwege zijn representatieve karakter en de situering op een belangrijke locatie tevens stedebouwkundige en ensemblewaarde.” Het pand valt binnen het beschermd stadsgezicht van Assen

Bron Tekst: Wikipedia