Huize Nassau

Zijaanzicht van boerderij Huize Nassau uit 1853 aan de Hoofdvaartsweg 73 in 1958. Huize Nassau is rond 1860 in opdracht van Hendrik Jan Nassau gebouwd. De achteraanbouw fungeerde aanvankelijk als koetshuis, en later als landbouwschuur.

Nassau (1791-1873) was een pleitbezorger voor beter onderwijs in Drenthe. In 1825 werd in Assen een nieuwe school geopend, een combinatie van de Franse jongensschool en een Latijnse school. Dr. Nassau werd rector van deze voorloper van het gymnasium in Assen. Hij was daarnaast schoolopziener en inspecteur van het lager onderwijs in Drenthe. Hij publiceerde vanaf 1817 diverse geschriften over onder andere taal- en letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte en onderwijs en opvoeding. Hij was in 1826 betrokken bij onder meer de oprichting van een lokale afdeling van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, een spaarbank (1837) en een volksbibliotheek (1849). Hendrik Jan Nassau is de naamgever van de Dr. Nassaulaan en het Dr. Nassaucollege en ligt begraven op de Noorderbegraafplaats.

Bron tekst : Oud Assen