De Dorps smederij van Loon

DE DORPSSMEDERIJ

In het pand nr. 5 is de oude smederij gevestigd van de gebroeders Ratering (Willem en Hendrik). Er was een tijd dat Loon meer ambachtelijke bedrijfjes had. Zo was er in vroeger jaren o.a. nog een bakkerij, een timmerbedrijf en een stelmakersbedrijf, die maakten dat het dorp een zeker voorzieningsniveau had. Daarvan is alleen deze smederij nog over. Uiteraard was de aanwezigheid van zo’n werkplaats voor de boeren vroeger van veel belang. In de eerste plaats met het oog op de noodzaak van hoefbeslag in een tijd dat paarden bij het boerenwerk een onmisbare factor vormden. Niet alleen de vaardigeheid in het alledaagse beslaan maar ook de mogelijkheid om met ervaring en vakkennis de boeren van dienst te zijn bij probleemgevallen als zieke hoeven en kreupelheid kwamen zeer van pas. Daarnaast was het “hoepentrekken”, houten velgen voorzien van ijzeren banden, een regelmatig weerkerend smidswerk; vooral in de zomer, wanneer door droogte de hoepels nogal eens van de wielen liepen. Vakmanschap en langdurige ervaring waren van belang omdat een en ander met betrekkelijk eenvoudige middelen geschiedde en nauwkeurigheid toch vereist was. Men maakte hierbij nog wel gebruik van het “zuddenvuur”. Ook was de smederij de plaats waar gezorgd werd voor wagenbeslag, van de bekende blauwe wipkarren bijvoorbeeld, en voor de “gehengen” en klinkstellen van huis- en staldeuren. Ook de fabricage van ijzeren landhekken en grafhekken was met name in de dertiger jaren een gangbare bezigheid.
Het interieur van de smidse ademt nog de sfeer van het oude ambacht, waar tussen vuur en aambeeld zwaar werk gedaan is. Maar waar ook de “praat” met de klanten, vooral bij wat slechter weer voor veel dorpse genoeglijkheid heeft gezorgd.