Hertenkamp

Nadat de toenmalige burgemeester Oosting een koningshert cadeau had gekregen werd vervolgens in 1850 de Hertenkamp aangelegd . Over de financiering is nogal gebakkeleid, want het moest maar liefst f 80,- kosten! In 1870, toen inmiddels ook de “Buitensociëteit” (huidige restaurant de Hertenkamp) was gebouwd, werd het uitgebreid met de vijver en het fraaie dierenverblijf
Aan al deze bouwactiviteiten werd een flink stuk bos opgeofferd en ook toen waren er bezwaren: “Als dat plan tot stand komt is ons Bosch verloren!”. Desondanks werd aan de Hertenkamp in 1895 nog een rij huizen in neorenaissancistische stijl gebouwd voor de officieren van de nieuwe kazernes aan de Vaart.

Bron Tekst : Vrienden van het Asser bos