Leger des Heils

Aan de Rolderstraat 106 is de Heilskerk van het Leger des Heils gevestigd, het is een kerk zonder toren welke in 1915 in gebruik is genomen, en thans een Gemeentelijk Monument is.