De Zuiderkerk

De Zuiderkerk in Assen is een kerkgebouw van de City Life Church Assen, onderdeel van City Life Church Nederland. De kerk is in 1924-1925 gebouwd aan de Zuidersingel.

Architect was Albert Smallenbroek, die de kerk ontwierp in een eenvoudige zakelijk-expressionistische stijl. De kerk is gebouwd in kruisvorm met vier armen van gelijke lengte (Grieks kruis). De armen hebben elk een zadeldak met een topgevel met kenmerkende, heel smalle, hoogopgaande glas-in-lood vensterstroken in gietijzer. Typerend element is het torentje links naast de kruisarm met de ingang. Aan de achterkant van de kerk zijn een kosterswoning en een paar zalen gebouwd.

In drie van de vier armen zijn galerijen aangebracht, waardoor de kerk relatief veel zitplaatsen heeft. In de vierde arm bevindt zich de preekstoel, met daarboven het orgel. De kerkzaal is eenvoudig ingericht met banken en stoelen.

In 1932 werd in de kerk een twee-klaviers pneumatisch kegelladen orgel met vrij pedaal geplaatst van de firma Valckx & Van Kouteren uit Rotterdam. Het orgel werd in 1962 en in 1975 gewijzigd/verbeterd.
De Zuiderkerk kreeg landelijke bekendheid toen daar in 1926 de landelijke synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland vergaderde (de Synode van Assen). Tijdens deze synode speelde zich een kerkelijk conflict af over de vraag of de slang in het paradijs werkelijk heeft gesproken. Dominee J.G. Geelkerken plaatste daar vraagtekens bij, hetgeen uiteindelijk leidde tot zijn schorsing en afzetting. Bij de hierop volgende kerkscheuring ontstonden de “Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband”, die in 1946 opgingen in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Bro tekst : Wikipedia