De Asser Gas fabriek

Tussen de Witterstraat en het Asserbos heeft tussen 1861 en 1964 de gasfabriek van Assen gestaan. Na sloop van de fabriek in de jaren ‘60 is het Asserbos op de locatie uitgebreid. De grond onder de locatie is ernstig vervuild geraakt door de voormalige gasfabriek. In 2000 begint de gemeente Assen als eigenaar van het terrein met de planvorming voor sanering en herontwikkeling. In 2010 is de sanering nagenoeg afgerond.

Het gasfabriekterrein is gelegen tussen
de Witterstraat en het Asserbos. De locatie wordt aan oost- en westzijde begrensd door respectievelijk de Goorlaan en de Rode Heklaan.

De Witterstraat is een van de oudste routes in de omgeving. Sinds de dertiende eeuw verbond het Witten met Rolde, een belangrijk dorp in de omgeving. De route boog ver naar het noorden uit om de lager gelegen gebieden ten zuiden van het huidige Assen te omzeilen. Assen is later ontstaan op het punt waar deze route de Weiersloop passeerde.

De Witterstraat is de ‘verstening’ van deze eeuwenoude route. Momenteel wordt de Witterstraat gekenmerkt door lintbebouwing die over een lange periode is gerealiseerd, waardoor een gevarieerd beeld is ontstaan langs deze oude route.

Ten zuiden van de locatie ligt het Asserbos. Aangelegd vanaf 1765 om de aan- trekkelijkheid van Assen als woonplaats te versterken, is het bos een unieke kwaliteit in het hart van de stad. Het Asserbos heeft in zijn directe omgeving een variëteit aan functies aangetrokken, zoals begraafplaats, wielerbaan en hertenkamp. Maar ook de gasfabriek heeft van 1861 tot 1964 tussen het bos en de Witterstraat een plek gehad.

De gasfabriek had als belangrijkste functie Assen te voorzien in (straat)verlichting. De nabijheid van de Vaart voor de aanvoer van grondstoffen was een belangrijk motief voor de situering op deze locatie. Met een kolenbaan werden via de huidige Gasfabriekstraat de kolen vanaf schepen in de Vaart getransporteerd naar de fabriek.

Na de sloop van de gasfabriek in 1964 heeft het Asserbos zich naar het noorden uitgebreid tot de Witterstraat. Twee woningen behorend bij de oude gasfabriek zijn hierbij gehandhaafd, maar in een later stadium gesloopt. De bodem onder de voormalige gasfabriek is vervuild en vanaf 2000 begint de planvorming rond sanering en herontwikkeling van de locatie. Vanaf 2009 is gestart met de sanering. In 2010 is de sanering afgerond en ligt het terrein tussen de Witterstraat en het Asserbos bouwrijp klaar voor herontwikkeling.

Bron tekst : Assen.nl