De toetertoren van de Peelo sluis

Het kunstwerk de “Toetertoren”van ontwerper Alphons ter Avest bij de sluis van Peelo 

Het Noord Willemskanaal

Het Noord Willemskanaal

Het Noord-Willemskanaal (ook: Willemsvaart of kortweg Vaart) is de scheepvaartverbinding tussen de Drentsche Hoofdvaart ten westen van Assen (Asserwijk) en de stad Groningen (Zuiderhaven), ongeveer evenwijdig aan de A28. Het ligt in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen. Het kanaal is 38 km lang en heeft een diepte van 2 m.

Hoewel de meeste vaarwegen in Nederland zijn aangelegd door overheden, is het Noord-Willemskanaal aangelegd door een commerciële maatschappij. Het kanaal is genoemd naar koning Willem III. Het werd eerst Willemsvaart genoemd en omdat in Noord-Brabant zich al een Willemsvaart bevond, werd de aanduiding Noord hieraan toegevoegd. Later werd de naam gewijzigd in kanaal, waarbij de toevoeging Noord bleef. Er zijn overigens nog twee andere Willemsvaarten: eentje bij Zwolle, en nog een in ZO Drenthe.

In Groningen is een verbinding via het Eendrachtskanaal met het Hoendiep en via het Verbindingskanaal met het Eemskanaal en het Van Starkenborghkanaal.

Via de Nijveensterkolk is het voor kleine boten mogelijk om van het Paterswoldsemeer naar het Noord-Willemskanaal te varen.

Het kanaal heeft drie schutsluizen:

Sluis Peelo ten noorden van Assen;
Sluis Yde-Vries (Sluis III), ongeveer 1½ km ten noorden van Vries (Vriezerbrug);
Sluis De Punt (Sluis IV), bij De Punt.
Omdat het kanaal tussen Haren en Groningen ongeveer het tracé van het Hoornsediep (de Drentsche Aa) volgt, wordt dit gedeelte vaak nog met deze naam aangeduid.

De Hoornsedijk, de slingerende dijk tussen het kanaal en twee oude gedeelten van de oorspronkelijke Hoornsediepje, is een geliefd onderdeel van fietstochtjes van de stadjers. Het Pieterpad loopt ook over deze dijk.

Bron : Wikipedia