Door de poortjes van de Oranjestraat

De achterkant van de Oranjestraat

De Oranjebuurt is een van de oudste nieuwbouwwijken van Assen, aangelegd in het eerste decennium van de twintigste eeuw. De Oranjestraat onstond in twee delen, in 1905 en 1909. De Julianastraat in 1910. Rond 1900 was er nog geen sprake van een samenhangend stadsbeleid. Straten werden willekeurig aangelegd door vooraan-staande burgers. De beide straten kwamen voort uit een verkaveling van landgoed Overcingel, door de erven van de weduwe H. van Lier. Andere stadsuitbreidingen waren de gebieden tussen het centrum en het Noord Willemskanaal (1900-1904), de Wilhelminastraat (1908) en de Emmastraat (1913). Dwars door de wijk liep vroeger de Nijlandsloop.