Asser “Sterre” Bos

In 1763 echter werd op initiatief en naar ontwerp van Wolter Hendrik Hofstede een begin gemaakt met de aanleg van een 100 hectare groot Sterrebos .
Wie was deze Wolter Hendrik Hofstede ?
Hij werd in 1725 geboren te Groningen als zoon van een dominee. In 1750 trouwde hij in Doornik in de Zuidelijke Nederlanden (alwaar hij in garnizoen lag) met Maria Cos.
Enkele jaren later vestigde hij zich te Assen in de functie van 1e klerk van de Landschap Drenthe en in die functie is hij zeer actief geweest. Over hem schreef H.J. Nassau in 1840: “Hij was een hoogst werkzaam en zaakkundig man, aan wiens invloed Assen den aanleg van het Bosch, en Drenthe hare Hoofdvaart heeft te danken.” Ten tijde van de aanleg van het bos was Assen een dorp met slechts 500 inwoners, maar het werd geleidelijk belangrijker als provinciale hoofdstad en steeds meer ambtenaren kwamen in Assen wonen.
De aanleg van het bos was mede bedoeld om het voor de hogere heren aantrekkelijk te maken om zich in Assen te vestigen en dat had wel enig succes, want zo werd bijvoorbeeld huize “Overcingel” in die tijd gebouwd voor de ontvanger-generaal van Lier.
Om het nieuwe bos te ontsluiten werd de as Torenlaan-Nassaulaan-Hoofdlaan aangelegd, gericht op de toren van de abdijkerk .
Wolter Hendrik Hofstede overleed te Assen op 15 mei 1796 en het zal duidelijk zijn, dat er plannen werden gemaakt om deze belangrijke plaatsgenoot met een gedenkteken te eren. Het duurde echter tot 1939 voordat er een bronzen plaquette kon worden onthuld bij de `Nieuwe Vijver` als eerbetoon aan de `Grondlegger van dit Bosch`.

bron: oa Geert Nienhuis: van domineeszoon tot landschapsklerk.