De nieuwe sluis

Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de aanleg van de tweede sluis van de Blauwe As; het laatste grote onderdeel van de nieuwe recreatieve vaarroute over het Kanaal. De nieuwe sluis vormt straks de entree van Assen voor de pleziervaart en overbrugt een hoogte van ongeveer 2,50 meter. Ook krijgt de sluis een oversteek van maximaal 7,5 meter breed voor wandelaars en in- en uitstapplekken voor kanovaarders.
Omgeving van de sluis
Naast de bouw van de sluis zelf worden ook de oevervoorzieningen, de hemelwaterafvoer riolering en de afvoer bergbezinkbassin aangepast i.v.m. hogere waterstand in de Havenkom. Havenkade zuid wordt opnieuw ingericht met een voetpad langs waterkant en langs de Noordkade komt een voetpad richting van Hobokenstraat.
Ontwerp
Het ontwerp maakten Van Hattum en Blankevoort in samenwerking met Zwarts en Jansma Architecten en ORKA Landschapsarchitecten. Gekozen is voor een transparante vormgeving in duurzame materialen, met weinig hekwerken. Het ontwerp van de sluis is afgestemd op de nabijgelegen brug Blauwe Klap, ook gebouwd door Van Hattum en Blankevoort. Het globale ontwerp wordt nu verder uitgetekend en doorgerekend. De uitvoering staat gepland in de 2e helft van 2016. De bouw duurt ongeveer een jaar.

Bron tekst:   Elja beton en waterbouw