Brug 7

Brugwachterswoning ca. 1860. Langs het voor scheepvaart geopende Noord Willemskanaal stonden meer van deze brugwachterswoningen. De brug bij deze woning was brug 7, maar is inmiddels verdwenen. Stijl verwant aan de sluiswachterswoning Kanaal 45 uit 1862 (zie rijksmonumenten). De woning is naar de achterkant vergroot voor het houden van vee.

Bron: Asser Historische Vereniging