Het Texels bankje

De Texelaars-bank aan de Brink te Assen, die is geschonken door burgers van Texel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen te werk gesteld werden in Assen en omstreken.
De ‘Texel-bank’ in Assen is uitgevoerd in baksteen. In de houten rugleuning zijn twee zandstenen gedenkstenen aangebracht, met in reliëf het wapen van Texel (een anker en twee leeuwen) en het wapen van Assen (Maria met Kind). Aan weerszijden van de gedenkbank is een gemetselde bloembak geplaatst. Boven de bloembak rechts is in zandsteen in reliëf een tekst aangebracht.