De berg van Kloosterveen

Kloosterveen ligt ten westen van Assen langs de A28, bij de afslag nummer 33 naar o.a. Bovensmilde, Norg en Veenhuizen. Vroeger lagen hier veengebieden, die tot het dorp Witten behoorden. In 1487 verwierf het Assense klooster Maria in Campis (gesticht in 1260) dit dorp en bijbehorende veengebieden, wat de naam verklaart. Een ander deel was in handen van het klooster Soetendale uit Dickninge. De kloostervenen liepen tot aan de Hijkervenen. Begin 17e eeuw werden kloosters en kloosterlanden geseculariseerd (onteigend) door de Landschap Drenthe. Begin 18e eeuw ontstonden plannen om het hoogveen er af te gaan graven en in de jaren 1770 werd de Drentsche Hoofdvaart erdoorheen getrokken, waarop er vanaf 1771 een buurtschap van plaggenhutten ontstond, gericht op turf. In 1778 werd er een kerk gesticht. In 1780 stonden er reeds 100 bewoonde huizen en bij de volkstelling van 1795 woonden er 455 mensen. Met de Staatsregeling van 1798 eiste de Bataafse Republiek (het Rijk) de gronden op van de Landschap en werden het ‘domeingoederen’ (de naam Domeinwijk herinnert hieraan). In 1812 verkochten de Fransen het gebied aan liefhebbers, waaronder de gemeenten Assen en Smilde, die het later weer aan particulieren doorverkochten. In 1834 kocht Assen een stuk Kloosterveen van Smilde. De vervening vond met name plaats in de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij de grond werd omgezet naar landbouwgrond. Met de ontginning van de gronden steeg ook de bevolking, waarop in 1841 een bijschool werd gesticht, gevolgd door een lagere school in 1881 (Hoofdvaartsweg 96). Het Kloosterveen van de gemeente Smilde bestond als plaatsnaam tot 1923, toen dit deel werd hernoemd tot Smilde. Het stuk van de Norgerbrug tot aan de huidige ringweg van Assen behield de naam echter.

Bron tekst : Wikipedia