Singel passage

De Singelpassage ooit de eerste overdekte winkelstraat van ons land.  In 1961 werd bij de gemeente een plan voorgelegd om de doorgang van Gedempte Singel naar De Brink te overkappen en daarmee het winkelend publiek ook op de winderige en natte vaderlandse dagen de gelegenheid te bieden com-fortabel te winkelen.