De Haar

De Haar is een buurtschap behorend tot de gemeente Assen.De buurtschap is gelegen ten zuidwesten van Assen. In deze buurtschap ligt ook het TT-Circuit Assen. De toevoeging ‘haar’ betekent: hoge rug in het landschap begroeid met grassen en struikgewas.En het word door het leger ook gebruikt als oefenterrein.
Bij de aanleg van het oefenterrein is een aantal boerderijen en huizen van de buurtschap Laaghalerveen afgebroken. De sporen van vroegere bewoning zijn nog zichtbaar.
Militaire oefenterreinen staan bekend om hun bijzondere natuurwaarden. Op De Haar zijn altijd reeën te zien, oeverzwaluwen nestelen er veelvuldig en klapeksters worden er waargenomen.