Port Natal

Landgoed Port-Natal in Assen, gelegen in Assen-Zuid tussen de Beilerstraat en de Europaweg en tussen de Port Natalweg en de Sparrenlaan. Op het landgoed is het Wilhelminaziekenhuis gevestigd.

Het Landgoed Port Natal is van grote cultuurhistorische waarde. De bouw van het Wilhelminaziekenhuis op dit landgoed in de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft destijds veel commotie en verzet opgeroepen. Tot aan de Raad van State toe is geprobeerd de bouw van het ziekenhuis op deze plek te verhinderen. Tevergeefs.
Het heeft wel tot gevolg gehad dat een veel burgers, natuur- en culuurbeschermings-organisaties nauwgezet de ontwikkelingen en expansiedrang van het Wilhelminaziekenhuis volgen, met de gemeente Assen en met de ziekenhuisdirectie in gesprek blijven over deze ontwikkelingen en daar waar nodig proberen bij te sturen door alternatieven aan te dragen die zowel recht doen aan het belang van goede ziekenhuiszorg als aan het belang van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het oude landgoed.

bron en meer informatie website www.portnatal.nl